Budirem - Zakład budownictwa i remontów. mgr inż. Janusz Wasita mgr inż. Rafał Wasita rok założenia 1981

ZAKŁAD BUDOWNICTWA I REMONTÓW

mgr inż Janusz Wasita
mgr inż Rafał Wasita

mgr. Aleksander Wasita

WITAMY NA STRONIE FIRMY BUDIREM

Budirem oferuje wykonawstwo obmurzy pieców, kotłów ciepłowniczych i energetycznych w zakresie remontów kapitalnych i średnich oraz wszelkich napraw bieżących.

Wykonawstwo obmurza prowadzone przez naszą firmę obejmuje wszystkie roboty ceramiczne, izolacyjne, termoizolacyjne oraz antykorozyjne.

Roboty wykonujemy z materiałów własnych lub powierzonych. Oferujemy bardzo
dobrą jakość, terminowość i relatywnie niskie ceny. Posiadamy odpowiednie uprawnienia U.D.T. energetyczne i specjalistyczne brygady. Od szeregu lat współpracujemy z centeralnym Biurem Konstrukcji Kotłowych i Instytutem Materiałów Ogniotrwałych. Współpracujemy z największymi polskimi firmami z branży kotłowniczej: RAFAKO i SEFAKO S.A.

Prowadzimy działalność od
1981 roku na terenie całego kraju.

ZAKŁAD WYKONUJE:

- REMONTY KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWYM ORAZ OBMURZA I IZOLACJE
- REMONTY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH
- SUSZENIA OBMURZY
- ROBOTY IZOLACYJNE KANAŁÓW I RUROCIĄGÓW

Copyright 2006 BUDIREM